Prodej elektřiny

Jsme držiteli licence na obchodování s elektrickou energií a zajišťujeme sdruženou dodávku elektrické energie pro koncové zákazníky.

K zajištění poskytovaných služeb přistupujeme jako ke komplexní činnosti, kdy jsou tyto služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí odpovídající určení objektu. Cílem je, aby naše práce byla skutečnou přidanou hodnotu zajišťující majiteli objektu návratnost jeho investice – prostřednictvím spokojených nájemníků a plně obsazeného objektu.S naší pomocí se provozování objektu/nemovitosti stává efektivnější.

Kalkulaci vždy předchází analýza aktuálních potřeb zákazníka, jeho skutečné spotřeby, stejně jako audit možných úspor a optimalizace energetické náročnosti – od jednotlivých přístrojů až po celé budovy či areály.

Pro odběratele zajišťujme provoz, údržbu i revize trafostanic.